ایدرونیوز
گزارش تصویری

دوازدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۹:۲۸
گزارش تصویری

بازدید دکتر معظمی از پارک فناوری پردیس

چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۰
گزارش تصویری

دیدار سفیر فرانسه با دکترمعظمی

چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۱
گزارش تصویری

گفتگوی دکتر معظمی با شبکه عربی زبان العالم

سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۵