تماس با ما

     

    آدرس : تهران – خ ولی عصر – نبش جام جم – شماره ۲

    صندوق پستی : ۱۸۵۵-۱۹۳۹۵ – کد پستی :  ۱۹۹۵۶۱۳۹۹۶

    تلفن : ۹-۲۲۰۴۴۱۰۱

    فاکس : ۲۲۰۴۰۰۱۰