رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل:

اسقاط خودروهای فرسوده ۳ تا ۷ برابر افزایش می‌یابد

دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 - 7:47
گزارش وزیرصمت به رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت:

ناوگان کشوری در ۹ ماه به اندازه چهار سال گذشته نوسازی شده‌است

دوشنبه 13 فروردین 1403 - 11:17