عملیات نصب سکوی ۱۴B پارس جنوبی

یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۰

مراسم روز ملی صنعت و معدن

سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۷