سفر رییس هیات عامل ایدرو به روسیه

چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۴
گزارش تصویری :

نشست خبری تشریح اقدامات ایدرو در فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی

دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۹

چهاردهمین همایش تعالی سازمانی

دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۸
گزارش تصویری :

همایش فرصت های سرمایه گذاری صنعت و معدن استان سمنان

شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۱

چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو

یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۸
گزارش تصویری :

نشست مشترک ایدرو با صاحبان صنایع سوئد

شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۹
گزارش تصویری :

آغاز عملیات اجرایی طرح سرمایه گذاری گیربکس اتوماتیک

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۹:۲۹