نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۵    
شهرک کاوش ایدرو ، بستر توسعه تحقیقات معدنی

افتتاح طرح فراوری عناصر نادر خاکی در شهرک کاوش

سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۶