عملیات بارگیری سکوی ۱۴A پارس جنوبی

چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۲