بازدید سرپرست ایدرو از ایسنا

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۲

بازدید سرپرست ایدرو از مگفا

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۸

مراسم معارفه مدیرعامل جدید سایپا

دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۳