برنامه زنده گفتگوی 18:30 شبکه خبر با حضور مهندس اعتمادی معاون محترم توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو

تسهیلات ویژه در طرح جدید نوسازی ناوگان برون شهری

شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۳