معاون وزیر و رییس هیات عامل ایدرو در استودیو خبر سیما :

کاهش قیمت تمام شده خودرو در پی افزایش سهم ساخت داخل

پنجشنبه 12 تیر 1399 - 11:56
عضو هیات عامل ایدرو خبر داد :

داخلی سازی بیش از ۳ میلیارد دلار اقلام وارداتی در سال جاری

پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 - 11:29