بازدید هیات صنعتی کشور اسکاتلند از غرفه ایدرو

چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۸    
​دکتر معظمی درجمع هیات عزادران حسینی ایدرو:

امنیت و توسعه امروز کشور ما ،‌مرهون قیام عاشوراء است

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۸