در راستای تامین 630 واگن متروی تهران صورت گرفت

انتشار فراخوان دعوت از شرکت های داخلی و خارجی برای ساخت واگن

فراخوان نخست ارزیابی کیفی تامین کننده واگن حمل و نقل ریلی درون شهری منتشر گردید

به گزارش ایدرو نیوز، دراین فراخوان که به زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است از شرکت های سازنده داخلی و خارجی برای طراحی، اخذ تاییدیه، تولید، تست، حمل، راه اندازی، تحویل، آموزش، خدمات دوران گارانتی و تامین ابزار و غیره با در نظر گرفتن الزامات قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و ساخت داخل و با تامین منابع خارجی، ۶۳۰ دستگاه واگن برای خطوط متروی تهران دعوت بعمل آمده است.

انتشار فراخوان دعوت از شرکت های داخلی و خارجی برای ساخت واگن

انتشار فراخوان دعوت از شرکت های داخلی و خارجی برای ساخت واگن

گفتنی است بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، مدیریت طرح این پروژه به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار شده است.

این فراخوان در بخش مناقصه و مزایده تارنمای رسمی سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران درج شده است.