حضور ایدرو در ۲۸ امین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی