ساختار نهادی زنجیره ارزش مدیریت تامین ناوگان حمل و نقل ریلی

تحلیل داده های کلان زنجیره حمل و نقل و برنامه ریزی بهبود با رویکرد افزایش هم افزایی حمل بار جزو ارکان مدیریت زنجیره کسب و کار حمل و نقل ریلی محسوب می شود .

با  توجه به  سرعت تغییرات محیط،  تکنولوژی و بازارها بالاخص پیشرفت فناوری، کسب و کارها به طور فزآینده ای نیازمند بهینه سازی عملکرد کل زنجیره تامین و ارزش به جای ارکان منفرد هستند. یکی از زنجیره های مهم و تاثیرگذار در کسب و کارها، بهره گیری از ظرفیت های راهبری حمل و نقل در قالب برنامه ریزی لجستیک است که در ایران با توجه به موقعیت سوق الجیشی و همچنین ظرفیت های ترانزیتی کشور، این موضوع از اهمیت دو چندان برخوردار است.

موفقیت پایدار و کسب درآمد اقتصادی حمل و نقل  به هماهنگی با سایر ارکان زنجیره بستگی تام دارد و هرگونه نبود هماهنگی، تنظیم گری و توسعه گری باعث افت عملکرد آن می شود که به دلیل مقیاس تاثیرگذاری آن در تولید، اهمیت حمل و نقل ترکیبی ریلی دو چندان می شود و این درست در کشوری همچون ایران از همیت بیش از پیش برخوردار است.

بر همین اساس کمک به تنظیم مقررات(رگولاتوری) برای ایفای نقش مستقل در توسعه ترانزیت لجستیک هوشمند و سایر خدمات مهندسی  مقوله ای است که  ایدرو همواره در اقدامات توسعه ای زنجیره حمل و نقل به آن توجه می نماید. در این میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  از یک دهه قبل با تاسیس شرکت توسعه مهندسی و ساخت واگن های مسافری ره نورد  جهت ایفای نقش مدیریت طرح تامین ۲۰۰۰ واگن مترو کشور به توسعه مهندسی و راهبری زنجیره ارزش حمل و نقل ریلی ورود کرد.

تحلیل داده های کلان زنجیره حمل و نقل و برنامه ریزی بهبود با رویکرد افزایش هم افزایی حمل بار جزو ارکان مدیریت زنجیره کسب و کار حمل و نقل ریلی محسوب می شود که به تدوین برنامه بهینه حمل و نقل با رویکرد لجستیک فی ما بین زنجیره بهره برداران و کسب منافع مشترک برای کسب و کار حمل و نقل ریلی کمک شایانی نماید که مواردی نظیر افزایش درآمد، کاهش هزینه، انعطاف پذیری عملیاتی برای تطبیق با عدم اطمینان های تقاضا، افزایش فروش، بهبود پیش بینی، اطلاعات صحیح و به موقع، کاهش هزینه کاهش موجودی، بهبود خدمات مشتری کاهش زمان تاخیر، تقسیم کار، تبادل دانش درباره  محصول می توان اشاره نمود.

از طرفی عدم رگولاتوری و برنامه ریزی صحیح در زنجیره حمل و نقل ریلی، می تواند پیامد های چندگانه ای نظیر پیش بینی غیر صحیح، بکارگیری پایین ظرفیت، خدمات رسانی ناکافی به مشتریان، موجودی اضافی، هزینه های موجودی، افزایش زمان ورود به بازار، مشکلات پاسخگویی به سفارش ها ، افت کیفیت و کاهش تمرکز بر مشتری را  موجب می شود که به همین منظور ایدرو به ساختار نهادی زنجیره ارزش صنایع حمل و نقل ریلی بیش از گذشته توجه می نماید.

ارائه الگوی بهینه حمل و نقل ریلی با هدف ارتقاء بهره وری زنجیره لجستیکی، بررسی قوانین و مقررات هماهنگی رویه ها و الگو های مرتبط با آن با رویکرد مقررات زدایی غیر کارا،  شناسایی ارتباط بین سبک همکاری و مدیریت تعارض کلیه ذینفعان حمل و نقل ریلی برای مشارکت موثر ، مدیریت سرمایه موجود و ریسک کسب وکار حمل ونقل ریلی ، فراهم نمودن زمینه انعقاد قراردادهای  دو و چند جانبه ارتقاء هم افزایی حمل ونقل ریلی بار  از اهداف کیفی مدیریت طرح زنجیره ارزش حمل و نقل ریلی است.

حمید فتوتی – مدیرعامل شرکت  توسعه و ساخت واگن های مسافری ره نورد