بازدید رئیس هیات عامل ایدرو از بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی