معاون ایدرو خبر داد؛

شناسایی پروژه های اولویت دار صنعتی ،معدنی و تجاری در سیستان و‌بلوچستان

معاون ایدرو گفت: استان سیستان و بلوچستان از لحاظ بهره مندی از بسته سرمایه گذاری تعریف شده وزارت صمت در اولویت اول کشور قرار گرفته است.

به گزارش ایدرونیوز به نقل از شاتا، فرشاد مقیمی و هیات همراه در جریان حضور در استان سیستان و بلوچستان، بیان داشت: با همکاری اداره کل صمت استان و از طریق طرح شناسایی پروژه های اولویت دار،صنعتی،معدنی و تجاری،پروژه های اولویت دار استان مشخص شده است.

وی افزود: وزارت صمت به دنبال توسعه فعالیتهای تولیدی کشوری ، پروژه های مختلفی تعریف کرده که توسط بخش های مختلف وابسته به وزارت صمت در سطح استان در حال انجام می باشد.

مقیمی خاطرنشان کرد: براساس اجرای سیاست دولت سیزدهم به جهت توسعه صنایع در تمامی استانها، سیستان و بلوچستان از لحاظ بهره مندی از بسته سرمایه گذاری تعریف شده وزارت صمت، در اولویت اول کشور قرار گرفته است.

معاون ایدرو در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه های اجرایی استان توسعه زیر ساختها از جمله آب،برق و … به توسعه صنعت استان کمک بسزایی خواهد کرد.