ایدرو پیشگام گسترش انقلاب صنعتی

نخستین دوره آموزشی آشنایی با انقلاب صنعتی چهارم در راستای تحقق برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در سازمان مدیریت صنعتی رونمایی شد.

ایدرو پیشگام گسترش انقلاب صنعتی

همگامی با تحول دیجیتال و صنعت ۴

به‌گزارش ایدرونیوز، دوره آموزشی آشنایی با انقلاب صنعتی چهارم در راستای تحقق موضوع پیشرانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حکمرانی هوشمند و اهمیت و ضرورت آشنایی با مباحث انقلاب صنعتی چهارم در سطح ملی و در سطح بنگاهی برای همگامی با تحول دیجیتال و صنعت ۴ در سازمان مدیریت صنعتی و با حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجرا می‌شود.

بنا به این گزارش، ابوالفضل کیانی‌بختیاری، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این مراسم طی سخنانی گفت: سازمان مدیریت صنعتی همواره در جریان‌سازی و ادبیات‌سازی مقوله‌های نوین مدیریتی نقش‌آفرین بوده و امروز نیز با همین هدف و در راستای تحقق برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت و تاکید وی بر پیشرانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حکمرانی هوشمند کشور، این دوره به‌طور رسمی در سازمان مدیریت صنعتی رونمایی می‌شود.

وی افزود: جهان در آستانه یک نقطه عطف انقلاب فناورانه قرار دارد، انقلابی که شیوه زندگی و کار را به شکل اساسی دگرگون خواهد کرد. این دگرگونی از نظر اندازه، دامنه و پیچیدگی از آنچه تاکنون رخ داده، متفاوت است.

کیانی‌بختیاری با برشمردن اهمیت و توضیح برخی از فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم یادآور شد: کشورهای جهان در زمینه انقلاب صنعتی چهارم سیاست‌گذاری‌های گوناگونی دارند و در زمینه استراتژی، سنجش میزان آمادگی و سرمایه‌گذاری بسیار فعال هستند.

وی برخی از ویژگی‌های دانشگاه‌های هوشمند در عصر انقلاب صنعتی چهارم را شامل افزایش ارتباط بین تمام طرف‌های درگیر در زنجیره ارزش آموزش عالی، ارائه مدارک بین‌رشته‌ای، چندرشته‌ای و فرارشته‌ای در قالب پلتفرم‌های آموزشی عنوان کرد.مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با تاکید بر پلتفرمی بودن آموزش و دانشگاه‌های نسل ۴ گفت: آموزش در دانشگاه‌های پلتفرمی به‌صورت اکوسیستمی و براساس نیازهایی که درباره مولفه‌های جامعه مدنی، بحث‌های محیط‌زیست و… اعلام می‌شود، شکل می‌گیرد و مدارک آن بین‌رشته‌ای، چندرشته‌ای و فرارشته‌ای هستند؛ علاوه‌بر این موضوع، مسئولیت اجتماعی برای دانشگاه‌های پلتفرمی یک وظیفه است که آن را انجام می‌دهند. در این دانشگاه‌ها پژوهش نیز در پلتفرم‌ها اتفاق می‌افتد و از شیوه جمع‌سپاری در فعالیت‌های پژوهش و توسعه استفاده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت صنعتی با هدف تغییر ذهنیت‌ها و رویکردها از صنعت ۳ به صنعت ۴ و آشنایی با تمامی مولفه‌هایی که در انقلاب صنعتی چهارم وجود دارد، از جمله اینترنت اشیای صنعتی، هوشمندسازی صنایع، آشنایی با علوم داده، کسب‌وکارهای پلتفرمی، زنجیره‌های بلوکی و زنجیره تامین و… این دوره را طراحی و اجرا می‌کند و امیدواریم این امر باعث توسعه صنایع کشور شود.مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: پیش‌بینی کرده‌ایم در گام‌های بعدی مباحث انقلاب صنعتی چهارم را به‌صورت دوره‌های MBA، DBA و Post DBA برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان‌ها و نهادها برگزار کنیم.

حرکت به سوی تکنیک‌های برتر

در ادامه، سیدعلیرضا شجاعی، معاون آموزش سازمان مدیریت صنعتی گفت: در این دوره در بخش نخست آشنایی با انقلاب صنعتی چهارم را خواهیم داشت، در بخش دوم بر دانایی در انقلاب صنعتی چهارم کار خواهیم کرد و در بخش سوم و نهایی دوره توانایی‌ها در انقلاب صنعتی چهارم را ارائه می‌کنیم که برای هر کدام از آنها طراحی‌های خاصی انجام شده است.

وی افزود: امیدواریم در این دوره بر بخشی از رشته‌های صنعتی تمرکز کنیم و بتوانیم از توانایی اساتید خارج از کشور و موردکاوی‌های خاصی که وجود دارد، استفاده کنیم. شجاعی یادآور شد: نظرسنجی‌هایی که در چند سال اخیر از سوی مراکز ارزیابی ابزارهای مدیریتی انجام؟‌شده نشان می‌دهد تحول دیجیتال، اینترنت اشیا و انقلاب صنعتی چهارم جزو ۲۵ ابزار و تکنیک‌ برتر جهان قرار می‌گیرد و این نشان می‌دهد در کشور نباید از این مسئله غافل باشیم و به همین دلیل، سازمان مدیریت صنعتی کوشش می‌کند در این موضوع پیشرو باشد.

دغدغه حرکت در مسیر فناورانه

حسن آقاکثیری، مجری طرح انقلاب صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز رویکرد سازمان متبوع را برای نفوذ مفاهیم، ابزارها و فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم را در ۳ سطح سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و عملیاتی عنوان و خاطرنشان کرد: ایدرو براساس یک برنامه مشخص، پیشگام ایجاد و گسترش زمینه‌های لازم برای اجرای گام‌به‌گام انقلاب صنعتی چهارم در صنایع کشور است.

وی با بیان این سخن، طرح ظرفیت‌سازی ایدرو را در ۳ سطح ملی، بنگاهی و مراکز تحول دیجیتال عنوان کرد و افزود: فرهنگ‌سازی و آموزش فصل مشترک این ۳ سطح است که سازمان مدیریت صنعتی آن را در کشور آغاز کرده است.

آقاکثیری افزود: سازمان مدیریت صنعتی همواره دغدغه حرکت در مسیرهای فناورانه را دارد و امیدواریم افتتاح این دوره منشأ اتفاقات خوبی برای صنعت کشور باشد، علاوه‌بر اینکه طرح ظرفیت‌سازی به آموزش محدود نیست و از توانمندی سازمان مدیریت صنعتی در سطح عملیات به‌عنوان مشاور استفاده خواهد شد.

سرفصل‌های تحول

در ادامه رضا کریمی، مدیر دوره‌های تخصصی سازمان مدیریت صنعتی به بیان سر فصل‌های دوره آموزشی یادشده پرداخت. کریمی آشنایی با مبانی، مولفه‌ها و فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم، معرفی پارادایم‌های نوین اقتصادی همچون اقتصاد اشتراکی، اقتصاد پلتفرمی، اقتصاد گیگی و اقتصاد الگوریتمی، هوشمندسازی صنایع، کسب‌وکارهای تحول‌آفرین، آشنایی با زنجیره‌های بلوکی و نیز معرفی مدل‌های مختلف سنجش آمادگی در سطح ملی و بنگاهی برای همگامی با تحول دیجیتال و صنعت ۴ را از جمله سرفصل‌های این دوره عنوان کرد.