مانور پدافند غیرعامل در مجتمع صنعتی اسفراین

مانور پدافند غیرعامل با هدف ارتقای انسجام و آمادگی دستگاه های امدادی و خدمات رسان در مجتمع صنعتی اسفراین برگزار شد.