افتتاح هجدهمین نمایشگاه صنعت با حضور معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو