دکتر کیانی بختیاری در گردهمایی سالیانه شبکه نمایندگی‌های سازمان مدیریت صنعتی تبیین کرد:

نقش موثر شبکه نمایندگی‌های سازمان در ارتقاء و توانمندی ظرفیت مدیریت و تاب‌آوری بنگاه‌ها

دکتر کیانی‌بختیاری: آموزش حکمرانی و رهبری شرکتی و سازمانی و جانشین‌پروری از مسائل مهمی است که باید با روحیه جهادی و همسو با سیاست‌های صنعتی محقق شود.

نقش موثر شبکه نمایندگی‌های سازمان در ارتقاء و توانمندی ظرفیت مدیریت و تاب‌آوری بنگاه‌ها

به گزارش ایدرونیوز ، در این نشست دکتر منصور معظمی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان نقطه نظرات خود نسبت به نقش، جایگاه و برند سازمان مدیریت صنعتی  با تاکید بر لزوم فعالیت بیشتر، انتظارات خود را از سازمان مدیریت صنعتی  اعلام و بر راهبردهایی همچون ضرورت هویت بخشی مجدد سازمان مدیریت صنعتی به کمک راهکارها و روش های پیشنهادی از سوی شبکه نمایندگی ها، تلاش در جهت اعتبار بخشی مدارج  دوره‌های تخصصی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی، جوانگرایی هیات علمی، توسعه تبلیغات و اطلاع‌رسانی دستاوردهای سازمان، حمایت از نمایندگی‌ها و ایفای نقش موثر حمایتی سازمان از شبکه نمایندگی و ارتقا کیفی و کمی انتشارات سازمان و … بعنوان نقشه راه سازمان مدیریت صنعتی تاکید نمود.

‎ در ابتدای این گردهمایی، دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ضمن خوشامدگویی به جناب آقای دکتر معظمی و هیات همراه، مدیران اجرایی شبکه نمایندگی های سازمان و دیگر مدعوین اظهار داشت: در شرایط کنونی مقوله مدیریت از مهمترین موضوعات مطرح در سطح کشور است، بسیاری از چالش‌‌های کشور به واسطه حکمرانی و مدیریت بد ایجاد می‌شود. بنابراین آموزش حکمرانی و رهبری شرکتی و سازمانی و جانشین‌پروری از مسائل مهمی است که باید با روحیه جهادی و همسو با سیاست‌های صنعتی محقق شود.

‎دکتر کیانی بختیاری افزود: شبکه نمایندگی‌های سازمان به عنوان مروجان دانش مدیریت نقش موثری در ارتقاء و توانمندی ظرفیت مدیریت و به تبع آن رفع چالش‌های کشور و تاب‌آوری بنگاه‌ها ایفا می‌کنند و این نقش و جایگاه به‌ویژه در شرایط کنونی در خور تقدیر و تشکر است.

‎وی خاطرنشان کرد: هر زمان که از برابر یک ساختار و برند بزرگ عبور می‌کنیم باید به خاطر داشته باشیم که این ساختار را افرادی بزرگ با افکار بلند ساخته‌اند و یقینا با علم و اصول مدیریت آشنایی کامل داشته اند.

‎دکتر کیانی بختیاری توسعه ظرفیت مدیریت در کشور و پرورش مدیران در کلاس جهانی را از ماموریت‌های اصلی سازمان مدیریت صنعتی و شبکه نمایندگی‌های آن در سراسر کشور عنوان کرد.

‎مدیر‌عامل سازمان مدیریت صنعتی همچنین در خصوص فعالیت‌های جدید سازمان که برای نخستین بار در کشور طراحی و اجرا شده است گزارشی را ارائه نمود.

‎در  این گردهمایی، مدیر توسعه شبکه نمایندگی‌های سازمان مدیریت صنعتی، گزارشی از فعالیت‌های این شبکه ارائه کرد و سپس مدیران شبکه نمایندگی‌ها به بیان مسائل و ارائه راهکارهای برون رفت از برخی چالش‌ها و انتظار از سازمان مرکزی برای ارتقا هر چه بیشتر جایگاه، نقش و  برند سازمان پرداختند.

‎در پایان این نشست، مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی ضمن تشکر از حضور دلگرم‌کننده دکتر منصور معظمی و مدیران همراه و نیز مدیران اجرایی نمایندگی‌ها، بر ضرورت تلاش مجدانه خود و همکاران در راستای تحقق اهداف و پیشنهادهای نوآورانه ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شبکه نمایندگی‌ها‌ی کشور تاکید و صحه‌گذاری نمود.