مدیرعامل شركت مديريت طرح های صنعتی ایران اولويت هاي شركت IPMI تشريح كرد :

اتمام پروژه فاز ۱۴ پارس جنوبی ، پرداخت مطالبات پیمانکاران فاز های ۱۷ و۱۸ و توسعه بازار

مدیرعامل شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران بر اینکه اولویت اول این شرکت اتمام پروژه فاز۱۴ پارس جنوبی است ، تاکید کرد .

به گزارش ایدرونیوز، حسن بویری در  مراسم تودیع و معارفه مدیریت مهندسی و ساختمان و توسعه بازار  این شرکت  با اشاره به  سه الویت کاری شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران  گفت : الویت اول اتمام پروژه فاز۱۴ پارس جنوبی است که با توجه به پیشرفت خوب پروژه بسیار مورد توجه مقامات کشور قرار گرفته است .

بویری الویت دوم را تسویه حساب با پیمانکاران فازهای ۱۷و۱۸ پارس جنوبی عنوان کرد و گفت: بدلیل عدم تزریق پول توسط کارفرما نتوانستیم با کلیه پیمانکاران تسویه حساب کنیم لذا باید ظرف چند ماه آینده بخشی از مطالبات پیمانکاران را تامین نمائیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران توسعه بازار  را الویت سوم شرکت  ذکر کرد و با تاکید بر گسترش واحد توسعه بازار جهت ورود به پروژه های جدید گفت : باید سعی کنیم فعالیت های واحد توسعه بازار بیش از پیش گردد تا بتوانیم برای ماندگاری شرکت حداقل یک پروژه ۵۰۰ میلیون دلاری عقد قرارداد نمائیم.

شرکت IPMI  به عنوان یک شرکت پیمانکار عمومی  از شرکت های عضو کنسرسیومی است که به راهبری ایدرو  متولی توسعه  فاز ۱۴ پارس جنوبی است .