برگزاری سمینار توجیهی دوره پسا دکترای مدیریت جهانی صنایع کوچک و متوسط و سایر دوره های مشترک سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه FHM آلمان

سمینار آشنایی با دروه های مشترک سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه  FHM آلمان با حضور مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و بیش از ۱۶۰ نفر از مدیران سازمان ها، روسای دانشگاه ها، اساتید و علاقمندان به گذراندن دوره های کاربردی و شغل محور برگزار شد.

به گزارش ایدرونیوز، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ، با اشاره به گردش اطلاعات و نخبگان در دنیا گفت: در کشورهای مختلف برای گردش مغزها سرمایه گذاری می کنند و امیدواریم با برنامه ریزی ای که برای این دوره ها صورت گرفته، انتقال دانش به داخل کشور به نحو احسن اتفاق بیفتد.

ابوالفضل کیانی بختیاری با معرفی فعالیت ها و سبد محصولات سازمان مدیریت صنعتی تصریح کرد : فلسفه همکاری با دانشگاه علوم کاربردی ( FHM)  در راستای تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت برای توسعه همکاری های علمی است.

در ادامه این سمینار، نماینده دانشگاه FHM آلمان ضمن معرفی این دانشگاه اظهار داشت: برگزاری مشترک دورهای پست دکترای حرفه ای و دوره های آمادگی ورود به مشاغل و دانشگاه های آلمان با سازمان مدیریت صنعتی، فرصت بزرگی برای همکاری آلمان با ایران است.