هم انديشي شانزدهمين دوره اعطاي جايزه ملي تعالي سازماني :

تاکید بر پویایی و توسعه مدل جایزه ملی تعالی

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، با اشاره به تشکیل “بنیاد تعالی سازمانی” تاکید کرد: این مدل توانسته است یک ساختار درونگرا مثل بنیاد تعالی سازمانی را ساخته و ارائه نماید و راز موفقیت این گروه ،همین پایبندی به معیارها و سلامتی در ارزیابی های تعالی سازمانی است.

به گزارش ایدرونیوز ، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این هم اندیشی با اشاره به اینکه جایزه ملی تعالی سازمانی پس از ۱۶ سال ، کماکان پایدار و مانا است ، تصریح کرد : هر مدل و نظامی در چرخه عمر خود وقتی به مرحله بلوغ رسید، ممکن است دچار افول شود و برای جلوگیری از آن باید یک ترم ثانویه برای موج دوم توسعه آن در نظر گرفت. مدل تعالی سازمانی هم از این قاعده مستثنی نیست و باید مدام اصلاح و بروزرسانی شود، که این مسئولیت را ارزیابان توانمند تعالی سازمانی باید به عهده بگیرند و پویایی مدل را حفظ نمایند.

ابوالفضل کیانی بختیاری خاطر نشان کرد: باید سعی کنیم مدل تعالی سازمانی را بنا بر ویژگی های خاص محیط های کسب و کار و براساس نیاز بنگاه ها که مشتریان اصلی این مدل هستند، بازپیکره بندی و اصلاح نماییم.

وی تصریح کرد: تشکیل پلت فرم های اصلاحی مهم است و سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد شبکه ای از این پلت فرم ها فراهم کند تا ارزیابان تعالی سازمانی بتوانند اصلاحات و تغییرات مد نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، با اشاره به تشکیل “بنیاد تعالی سازمانی” تاکید کرد: این مدل توانسته است یک ساختار درونگرا مثل بنیاد تعالی سازمانی را ساخته و ارائه نماید و راز موفقیت این گروه ،همین پایبندی به معیارها و سلامتی در ارزیابی های تعالی سازمانی است.

وی افزود: “توسعه کارآفرینی”، “دانش بنیانی”، “توسعه بهره وری در بنگاه ها”، “شفافیت” و “تفکر جهادی” همه با مدل تعالی سازمانی قابل تحقق است و می توان مدل را به گونه ای اصلاح کرد که با اسناد بالادستی و شعار سال هماهنگ و همسو باشد و امیدواریم بازپیکره بندی و اصلاحی که در مدل انجام می شود، به تعالی سازمانی در کشور کمک نماید.

در ادامه هم اندیشی، سید مسعود همایونفر رئیس انجمن مدیریت منابع انسانی ایران با اشاره به روند تاسیس بنیاد تعالی سازمانی اظهار داشت: سازمان مدیریت صنعتی با نهادهای داخلی و خارجی رویکردی مشارکت جویانه دارد که یکی از این موارد، تشکیل بنیاد تعالی سازمانی است.

وی افزود: امیدواریم با تشکیل این بنیاد، سازمان مدیریت صنعتی که نقش مهمی در توسعه آموزش و مشاوره در کشوربه عهده دارد، بتواند بخشی از مسئولیت های خود را در خصوص تعالی سازمانی به آن محول نماید و بنیاد یکی از نام هایی باشد که در کنار سازمان، شکل بگیرد و توسعه یابد.

در ادامه این هم اندیشی عنوان شد در ۱۶ سال گذشته، ۱۳۵۷ مرتبه بنگاه های کسب و کار مورد ارزیابی قرار گرفته اند که از این میان، ۱۳۲ شرکت موفق به کسب ۳۵۰ امتیاز شده اند.