تخصیص ۵۰میلیارد ریال به منطقه اقتصادی جهرم

مدیرعامل منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی جهرم گفت : به منظور اجرا و توسعه زیر ساخت های منطقه ویژه اقتصادی جهرم مبلغ  ۳۰۰۰۰میلیون ریال برای برق و ۲۰۰۰۰ میلیون ریال برای آب تخصیص یافت .

به گزارش ایدرو نیوز ،‌ مدیرعامل منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی جهرم گفت : به منظور اجرا و توسعه زیر ساخت های منطقه ویژه اقتصادی جهرم مبلغ ۳۰میلیاردریال برای برق و ۲۰ میلیارد ریال برای اب تخصیص یافت .

پیام فخرو

پیام فخرو افزود : بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس این مبلغ  از محل ارتقاء شاخص های توسعه اقتصادی جهت تامین اب پایدار منطقه تجاری تامین شده است  .

منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی جهرم، یکی از پنج منطقه‌ی ویژه‌ی مصوب در استان فارس، در زمینی به حدود ۳۴۰ هکتار در شهرستان جهرم با گرایش تجاری – صنعتی زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حال احداث است .