نشست سالیانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شبکه خبر – ساعت ۱۳:۰۰)