انتشار کتاب «مجموعه نظریات حقوقی مرتبط با فعالیت‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران»

این کتاب نخستین مجموعه‌ای است که در آن سوابق اقدامات و نظریه‌های صادره در خصوص سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به عنوان یک سازمان توسعه‌ای، گردآوری شده است.

به گزارش  ایدرونیوز ، این کتاب مشتمل بر ۱۰۶ نظریه است که در ۱۶۰ صفحه، زیر نظر ساعد شهسوار تألیف شده و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و استاد سعید تقدیسیان بر آن دیباچه نگاشته‌اند.

کتاب «مجموعه نظریات حقوقی مرتبط با فعالیت‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران»

به اعتقاد رئیس هیأت عامل سازمان گسترش ، مدون کردن دانش سازمانی به صورت کتاب، نه تنها از مصروف داشتن نیروی سازمانی به منظور استعلام‌های مشابه جلوگیری می کند، مسیر اقدامات آتی را در پرتو نظریات صادره از مراجع ذی‌صلاح قانونی، هموار می‌سازد. این کتاب توسط انتشارات سازمان مدیریت صنعتی به چاپ رسیده است.