انتصاب اعضای اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

به پیشنهاد رئیس هیات عامل ایدرو ، با حکم وزیر صنعت ، ‌معدن و تجارت علی دهشیری و ساعد شهسوار به عنوان اعضای اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ایدرو به مدت سه سال منصوب شدند .

به گزارش ایدرو نیوز ، در این احکام بر تعامل با دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت صمت در انجام وظایف و مسئولیت های محول شان تاکید شده است .
ساعد شهسوار مدیر امور حقوقی و علی دهشیری مشاور ریاست هیات عامل ایدرو هستند.