فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار برای اجرای طرح‌های صنعتی در استان خراسان جنوبی

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نظر دارد به منظور توسعه صنعت داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاری صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته، از سرمایه‌گذاران واجد شرایط برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری صنعتی برگزیده در استان خراسان جنوبی دعوت بعمل آورد.

به گزارش ایدرونیوز ، این سازمان در صورت تمایل سرمایه‌گذار منتخب به مشارکت، حداکثر به میزان ۴۹ درصد در این طرح‌ها مشارکت خواهد نمود و حمایت‌های عملیاتی و اجرایی در پیشبرد طرح را برای سرمایه‌گذاران منتخب و برخوردار از توانمندی‌های فنی، مالی و مدیریتی بعمل می‌آورد.

.

  • شرایط متقاضیان سرمایه­ گذاری براساس دستورالعمل شناسایی و انتخاب سرمایه ­گذار مندرج در وب سایت سازمان به آدرس idro.ir

۱- احراز توانمندی فنی و مدیریتی طبق معیارهای مشخص شده در دستورالعمل فوق‌الذکر جهت انجام سرمایه ­گذاری به نحوی که ترجیحا دارای مزیت و سوابق اجرایی مفید و مرتبط درخصوص موضوع طرح باشند.

۲- احراز توانمندی مالی طبق معیارهای مشخص شده در دستورالعمل فوق‌الذکر جهت تامین منابع مورد نیاز سرمایه ­گذاری مورد نظر و نیز امکان ارائه وثائق متناسب با سهم خود نزد بانکها.

  • نحوه ارائه مدارک سرمایه­ گذاران:

از کلیه اشخاص حقوقی غیردولتی که مایل به اجرای این طرح‌ها به صورت مستقل یا مشارکت با سایر سرمایه‌گذاران ذیصلاح می‌باشند، دعوت به عمل می ­آید با مراجعه به سایت سازمان به آدرسwww.idro.ir  (بند ۳-۲ دستورالعمل شناسایی و انتخاب سرمایه گذار) یا با مراجعه حضوری ضمن کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص طرحهای مزبور، نسبت به دریافت و تکمیل فرمها، اطلاعات و مدارک و مستندات مرتبط با این فراخوان اقدام نمایند و درخواست خود به همراه مدارک، مستندات و فرم‌های تکمیل شده را در پاکت دربسته به آدرس تهران- خیابان ولیعصر- ابتدای جام جم- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران-  مدیریت مطالعات مهندسی و اقتصادی تحویل نمایند.

  • توضیحات ضروری:
  • محل اجرای طرح‌ها، شهرستان‌های منتخب استان خراسان جنوبی بر اساس مطالعات مکان‌یابی مشاور می‌باشد.
  • تحقق نهایی مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منوط به انجام مراحل اداری و قانونی مترتب بر سرمایه­ گذاری سازمان های توسعه­ ای خواهد بود.
  • سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پس از ارزیابی مالی و فنی متقاضیان نسبت به رد یا قبول هر یک از درخواستها مخیر خواهد بود و ارائه درخواست مشارکت برای متقاضی هیچ گونه حقی ایجاد نخواهد نمود.
  • کلیه مزایای قانونی مترتب بر سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته شامل طرح‌های فوق نیز خواهد بود.
  • مبنای مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صرفاً اساسنامه مشارکت سازمان خواهد بود.

 

                                               لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۲۲۰۵۵۰۴۱ و ۲۳۸۶۲۱۳۴ تماس حاصل فرمایید.