تقدیر از ISQI به عنوان واحد نمونه صنعتی و اقتصادی در زمینه کارآفرینی و ایجاد اشتغال

وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان واحد نمونه صنعتی و اقتصادی تقدیر کرد.

به گزارش ایدرونیوز ، وزیر صنعت، معدن و تجارت لوح تقدیری را به پاس اقدامات، فعالیت‌ها و پشتکار ISQI در زمینه کارآفرینی، ایجاد اشتغال و توسعه آن، به این شرکت اعطا کرد و در آن کارآفرینی را یکی از اساسی‌ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و تعالی یک کشور و نیروی محرک توسعه در همه زمینه‌ها دانست.

تقدیر از ISQI به عنوان واحد نمونه صنعتی و اقتصادی در زمینه کارآفرینی و ایجاد اشتغال