دیدار سفیر چین و هیات همراه با رئیس هیات عامل ایدرو

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با سفیر چین و هیات همراه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایدرو نیوز، منصور معظمی در این دیدار و گفتگو ضمن اشاره به پیشینه همکاری های دو جانبه ایران و چین گفت: باید راهکارهای جدیدی برای ادامه و بسط و تسهیل مراودات اقتصادی با توجه به شرایط تحریمی جدید پس از خروج آمریکا از برجام خصوصا” در زمینه همکاری در پروژه های نفت و گاز و ریلی در کشور ایجاد گردد.

دیدار سفیر چین و هیات همراه با رئیس هیات عامل ایدرو

معظمی همچنین بر نهایت همکاری و حمایت از پروژه های جاری و پیش رو با طرف چینی تاکید کرد.     در ادامه سفیر چین در ایران، ضمن اشاره به سابقه همکاری دوجانبه در دوران تحریم های سابق ، حمایت همه جانبه خود و دولت چین را برای ادامه همکاری و ایجاد تسهیلات برای بهبود و پیشرفت پروژه ها اعلام کرد. در این دیدار مدیر امور بین الملل سازمان گسترش نیز ضمن معرفی فعالیت های جاری با شرکت های چینی اعلام کرد پیگیری پروژه های جاری در اولویت کارها قرار خواهد گرفت.