بازدید معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو از باشگاه خبرنگاران جوان