انعقاد قرارداد برگزاری دوره عالی مدیریت شهری بین سازمان مدیریت صنعتی و شرکت خدمات شهری

قرارداد دوره عالی مدیریت شهری و تفاهم نامه همکاری و مشارکت در زمینه های مشاوره ای، آموزشی و تحقیقاتی فی مابین سازمان مدیریت صنعتی و شرکت خدمات اداری شهر منعقد شد.

به گزارش ایدرونیوز، جلسه انعقاد قرارداد دوره عالی مدیریت شهری باحضور ابوالفضل کیانی بختیاری، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و سید مصطفی قاضی زاده هاشمی، مدیرعامل شرکت خدمات اداری شهر در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

در این جلسه، کیانی بختیاری با اشاره به کاربردی بودن دوره های آموزشی سازمان مدیریت صنعتی، درخصوص طراحی دوره اختصاصی “تاب آوری و مدیریت بحران” برای شهرداری تهران و شرکت خدمات اداری شهر گفت: طراحی این دوره علاوه بر کاربردی بودن، تمامی ابعاد سیاست های اقتصاد مقاومتی را پوشش خواهد داد.

انعقاد قرارداد برگزاری دوره عالی مدیریت شهری بین سازمان مدیریت صنعتی و شرکت خدمات شهری

در ادامه این جلسه، قاضی زاده هاشمی، ضمن اشاره به پیشنهاد همکاری با سازمان مدیریت صنعتی گفت: تمایل داریم؛ در زمینه های رتبه بندی – چاپ و نشر و کسب و کار مشاوره ،‌آموزش و پژوهش (سرویس جامعه پذیری مدیران شهرداری، ‌ارزیابی مدیران شهرداری، ‌کانونی های ارزیابی، طرح طبقه بندی مشاغل، برگزاری همایش و کنفرانس ها و …)‌ با سازمان مدیریت صنعتی همکاری داشته باشیم.

گفتنی است؛ طرفین ضمن تفاهم در خصوص طراحی و اجرای دوره های آموزشی مشترک اعم از کوتاه مدت، تخصصی و بلندمدت – ارائه خدمات علمی، مشاوره ای و راهبردی – انجام فعالیت های پژوهشی_ مشاوره ای مشترک – مشارکت در برگزاری میزگردهای تخصصی، سمینارها و کنفرانس ها گفتگو و تفاهم نامه مربوطه را امضاء و تبادل نمودند.