در نشست مشترک مدیران ارشد ایدرو با مدیران مرکز تجارت بین الملل بررسی شد

راه های همکاری دوجانبه در حوزه مشاوره و بازاریابی بین المللی

مدیران ایدرو در جلسه ای با مدیران مرکز تجارت بین الملل در خصوص نحوه همکاری مشترک در حوزه های آموزشی و مشاوره به شرکت های صنعتی برای بهینه سازی راهکار های توسعه صادرات، تبادل نظر کردند.

به گزارش ایدرو نیوز، معاون برنامه ریزی ایدرو در این نشست با اشاره به اهمیت آموزش مدیران ارشد حوزه صنعت گفت: آموزش مدیران ارشد حوزه صنعت در سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش های بازرگانی صورت می‌گیرد.

محمد نوری امیری افزود: هر دو این مراکز بخش آموزش منابع انسانی را در سطح کشور بر عهده دارند که مرکز تجارت بین‌الملل می تواند همکاری مشترک با این دو مجموعه داشته و به صورت ویژه بر روی تربیت مدیران در کلاس جهانی همکاری کنند.

نشست مشترک مدیران ارشد ایدرو با مدیران مرکز تجارت بین الملل

مدیرکل دفتر آسیا پاسفیک مرکز تجارت بین الملل (ITC ) نیز دراین نشست با اشاره به ماموریت این مرکز در بحث استراتژی های بازاریابی، مشاوره و آموزش به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران گفت: این مرکز آماده است با شرکت های کوچک و متوسط در حوزه مشاوره، و بازاریابی بین المللی همکاری کند.

جیانگ با اشاره به اینکه بودجه ۸ میلیون یورویی برای طرح های مطالعاتی ارائه شده از سوی نهادها یا سازمان‌های ایرانی اختصاص یافته است تصریح کرد : مرکز تجارت بین الملل در شش حوزه توسعه‌ی تولید و بازار ، توسعه‌ی خدمات حمایت تجاری ، اطلاع رسانی تجاری ، توسعه‌ی منابع انسانی ، مدیریت عرضه و تقاضای بین‌المللی و ارزیابی نیازها و طراحی برنامه برای بهبود بخشیدن به تجارت فعالیت می کند.

مدیر امور بین الملل ایدرو هم در این جلسه گفت: با توجه به مشابه بودن موضوع همکاری مرکز تجارت بین الملل با بخشی از فعالیت های سازمان مدیریت صنعتی و مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) پیشنهاد می شود زمینه های همکاری در قالب پروژه توسط دو طرف تعریف و اجرا گردد.

سیدعلی عراقچی افزود مرکز تجارت بین الملل می تواند در خصوص پروژه های مورد نیاز مگفا در حوزه بازاریابی بین المللی همکاری داشته باشد.

مرکز تجارت بین‌الملل تحت نظر سازمان توسعه تجارت(WTO) و کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD) از اقتصادهای در حال توسعه و در حال گذار خصوصا بخش تجاری این اقتصادها حمایت می‌کند و این حمایت‌ها را در راستای تحقق بخشیدن به توان بالقوه اینگونه اقتصادها برای توسعه‌ی صادرات می دهد.