در گفتگو با مدیر مهندسی سازمان و فناوری ایدرو تشريح شد:

ابعاد حضور ایدرو در نمایشگاه الکامپ

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در کنار سایر دستگاه های دولتی که به صورت متمرکز خدمات دولت همراه را در نمایشگاه الکامپ ارائه کردند ، در قالب غرفه یکپارچه وزارت صنعت ، معدن وتجارت و سازمان تابعه در این نمایشگاه  حضور داشت .

به گزارش ایدرو نیوز ، مدیر مهندسی سازمان و فناوری ایدرو با اشاره به  حضور ایدور در بیست و چهارمین  نمایشگاه الکامپ  گفت : ایدرو در بحث دولت الکترونیک یکی از سازمان های پیشرو در زیر مجموعه  وزارت صنعت ، معدن و تجارت است.

محمود لیایی افزود : در این نمایشگاه ،  اپلیکیشن  ایدرو همراه  و سامانه  داشبوردهای مدیریت ایدرو به معرض نمایش گذاشته شد. به گفته لیایی با استفاده از اپلیکشین ایدروهمراه و نصب آن بر روی گوشی تلفن همراه امکانات کاربردی و نرم افزاری سازمانی ، رایانه های محیط کار به گوشی های کارکنان انتقال می یابد. وی خاطرنشان کرد : سامانه  داشبوردهای مدیریتی هم  شامل سامانه کنترل پروژه و داشبورد مدیریت منابع انسانی است  که با دسترسی معین در سطوح مختلف سازمانی استقرار یافته اند و هدف نهایی ارائه سریع و به هنگام اطلاعات به مدیران برای آگاهی از شرایط متغیر و اتخاذ تصمیم های صحیح است .

مدیر مهندسی سازمان و فناوری ایدرو گفت : این داشبوردها به مدیران این امکان را می دهد تا با نظارت وتحلیل شاخص های کلیدی عملکرد ، برای تصمیم گیری درست و کارامد اقدام نمایند.