توضیحات رئیس هیات عامل ایدرو از جلسه وزیر صنعت با خودروسازان

[aparat]1VxWn[/aparat]