ديدار مديرعامل سازمان مدیریت صنعتی و معاون وزیر دفاع مطرح شد:

تاکید بر هم افزایی و همکاری های مشترک

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی از ورود این سازمان به حوزه های مختلف فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان از مهر سال جاری خبر داد .

به گزارش ایدرو نیوز ، مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی، در این دیدار با اشاره به آمادگی سازمان مدیریت صنعتی برای همکاری با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: سازمان مدیریت صنعتی در حوزه های مختلف مدیریت، مشاوره، همکاری های بین المللی، طرح سامانه ارتقا مدیریت بنگاه ها، شناخت و عارضه یابی، استراتژی تحول و ساختار، مدیریت تولید و عملیات، بازاریابی و فروش، مالی و اقتصادی، مدیریت دانش، خدمات کلینیکی و مهندسی ارزش، توسعه منابع انسانی، کانون های ارزیابی و … فعالیت های در خور توجهی دارد .

دیدار مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و معاون وزیر دفاع

ابوالفضل کیانی بختیاری از ورود سازمان مدیریت صنعتی به حوزه های مختلف فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان از مهر سال جاری خبر داد و گفت: در این باره برنامه های متنوعی را طراحی کرده ایم و فعالیت های خود را توسعه خواهیم داد.

سردار ابن الرضا، معاون منابع انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در این دیدار ، بر هم افزایی میان بخش های حاکمیتی و به ویژه در خصوص موضوعات مدیریتی تاکید کرد.