گفتگو و هم اندیشی درخصوص همکاری میان سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه سایمون فریزر کانادا

رئیس دپارتمان مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه سایمون فریزر کانادا با مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی دیدار کرد.

به گزارش ایدرونیوز ، در این دیدار ، طرفین در خصوص همکارهای علمی آموزشی تقاهم نمودند. علاوه بر آن مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی برسایر زمینه های همکاری از جمله ارائه دوره توسعه مدیریت به صورت آنلاین با دانشگاه سایمون فریزر کانادا، همکاری در حوزه اعتبار بخشی دوره های بلند مدت سازمان مدیریت صنعتی و همچنین همکاری در حوزه های چاپ و انتشارات کتب مدیریتی و ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت توسط اساتید بین المللی اشاره داشتند که مورد توافق طرفین قرارگرفت.

دیدار رئیس دپارتمان مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه سایمون فریزر کانادا با مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی

گفتنی است؛ دکتر دستمالچیان، علاوه بر ریاست دپارتمان مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه سایمون فریزر کانادا ، موسس پروژه Globe در حوزه مطالعات میان فرهنگی مباحث رهبری و مدیریت است و هم اکنون نیز عضویت در شورای مرکزی موسسه اعتبار بخشی توسعه مدیریت اروپا European Foundation of Management که متولی اعطای مجوز EQUIS به مدارس بین المللی مدیریت است را عهده دار می باشد.

خاطر نشان می شود توسعه تعاملات بین المللی و پرورش مدیران جهان تراز ؛ ادبیات سازی موضوعات تازه مدیریتی و مرجعیت علمی سازمان مدیریت صنعتی از جمله راهبردهای ۱۰ گانه جدید سازمان مدیریت صنعتی است که چنین همکاری هایی می تواند این سازمان را در رسیدن به این اهداف یاری کند.