امضای سه سند همکاری میان ایران و سوئیس

دو بیانیه همکاری علمی و بهداشتی و یک موافقتنامه همکاری حمل و نقل جاده‌ای با حضور روسای جمهور ایران و سوئیس، بین مقامات دو کشور به امضاء رسید.

[aparat]SgZJV[/aparat]