برنامه زنده گفتگوی 18:30 شبکه خبر با حضور مهندس اعتمادی معاون محترم توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو

تسهیلات ویژه در طرح جدید نوسازی ناوگان برون شهری

برنامه زنده گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر با حضور مهندس اعتمادی معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو درباره نوسازی حمل و نقل جاده ای

[aparat]2eFfm[/aparat]