دومین روز بیستمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی

مراسم اختتامیه این همایش همراه با جمع بندی مطالب ارائه شده، پایان بخش این همایش دو روزه بود.

به گزارش ایدرونیوز ، بیستمین همایش “عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی ” با حضور مدیران ارشد ، سیاستگذاران ، متخصصان و کارشناسان منابع انسانی سراسر کشور، ۱۴ تیر ماه در سالن اجتماعات هتل پردیسان مشهد مقدس با سخنرانی های تخصصی به کار خود ادامه داد.

دومین روز بیستمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی

بنا به این گزارش، سخنرانی های تخصصی از شرکت فولاد مبارکه با موضوع نظام مدیریت عملکرد کارکنان با رویکرد مربی گری، ازشرکت ایران خودرو خراسان با موضوع تدوین و استقرار نظام پیشنهادات در سازمان تولیدی، از شرکت همکاران سیستم با موضوع انگیزش بدون پول در کارکنان دانشی، از شرکت ایساکو با موضوع طرح تطبیق شایستگی های حرفه ای و رفتاری مشاغل و کارکنان ارائه شد.

از دیگر سخنرانی های علمی دومین روز این همایش، می توان به ارائه شرکت مالیبل سایپا با موضوع ” تجزیه و تحلیل سبک یادگیری کارکنان شرکت مالیبل سایپا بر اساس مدل کلب و تاثیر آن در بکارگیری موثر ابزارهای مدیریت منابع انسانی و جایگاه شغلی کارکنان ” بود که در آن به اهمیت سرعت و ظرفیت یادگیری در جذب سرمایه های انسانی تاکید شده بود، اشاره کرد.

همچنین یک سخنرانی دیگر با عنوان مدیریت پایداری اشتیاق شغلی سرمایه های انسانی، در دومین روزبیستمین همایش عرصه یادگیری ارائه شد. در این ارائه مولفه های اشتیاق شغلی شامل داشتن انرژی حرفه ای، رضایت درونی، تحرک و شور و شوق، پویایی و خلاقیت، پذیرش مسئولیت و پاسخگویی عنوان شد.

مراسم اختتامیه این همایش همراه با جمع بندی مطالب ارائه شده، پایان بخش این همایش دو روزه بود. ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این جمع بندی اظهار داشت: در این دو روز ۱۳ ارائه با سبک های مختلف و نوآوری های مبتکرانه در انتقال مفاهیم منابع انسانی در سطح بنگاهی و سازمانی اتفاق افتاد. بحث التزام و مشی مدیریت ارشد سازمان و بنگاه در حمایت ازاستراتژی مدیریت منابع انسانی از مهم ترین این موارد بود.

وی درباره اهمیت توجیه مدیران ارشد در زمینه برنامه های توسعه منابع انسانی خاطرنشان کرد که با توجیه مدیران ارشد تمامی این برنامه ها اجرایی می شود. استراتژی به کف کارگاه نمی رود مگر با پذیرفتن مدیر ارشد.

کیانی بختیاری در جمع بندی مباحث بیستمین همایش عرصه یادگیری، ضمن اشاره به مدل های شایستگی افزود: باید یک مدل جامع فراگیر و تلفیقی طراحی کنیم که اخیرا سازمان مدیریت صنعتی ضمن تشکیل کانون ارزیابی شایستگی مدیران، یک گواهینامه معتبر از مراجع رسمی نیز دریافت کرده است.

وی به مدیران منابع انسانی حاضر در همایش مذکورتوصیه کرد که در فرایند جایزه تعالی سازمانی و جایزه تعالی منابع انسانی بنگاه ها و سازمان های متبوعشان، حضور فعال داشته باشند.