مجوز برگزاری کانون‌های ارزیابی مدیران حرفه‌ای صادر شد

سازمان مدیریت صنعتی مجوز صلاحیت برگزاری کانون‌های ارزیابی مدیران حرفه‌ای کشور را اخذ کرد.

به گزارش ایدرونیوز ، سازمان مدیریت صنعتی به پشتوانه بیش از ۵۵ سال خدمات مشاوره‌ای و آموزش مدیریت و به عنوان سازمان پیشرو در حوزه کانون‌های ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیریت در کشور و با سابقه ارزیابی بیش از ۵ هزار نفر در سطوح میانی و ارشد سازمان‌ها، نهادها و بنگاه‌های مختلف صنعتی و خدماتی، به عنوان تنها سازمان مشاوره‌ای دولتی موفق به اخذ مجوز صلاحیت برگزاری کانون‌های ارزیابی مدیران حرفه‌ای در کشور مطابق بخشنامه ۱۶۵۷۳۶۳ مورخ ۴ بهمن سال ۹۶ سازمان اداری و استخدامی گردید.

مجوز برگزاری کانون‌های ارزیابی مدیران حرفه‌ای

گفتنی است؛ سازمان‌ها و دستگاه‌های متقاضی می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و معرفی مدیران، با واحد مدیریت مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی با شماره ۲۲۰۲۴۴۶۲ و نمابر ۲۲۰۴۳۰۰۱، تماس حاصل نمایند.