همکاری ایران و اتریش در حوزه انرژی سبز

سفیر اتریش در جریان بازدید از مجتمع ایزوایکو گفت: احداث شهرک بین ‌المللی صنایع دریایی را در منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌ سازی که مسئولیت آن بر عهده ایزوایکو است را فصل مشترک صنایع قطعه ساز دریایی در اتریش و صنعت دریایی ایزوایکو دانست.

به گزارش ایدرونیوز به نقل ازمارین نیوز، سفیر اتریش در ایران در جریان بازدید از مجتمع ایزوایکو در هرمزگان اظهار داشت: امروز با تمدن هرمزگان و پیشرفته بودن آن در حوزه صنایع دریایی در ابعاد بین ‌المللی آشنا شدم و خوشحالم که مجموعه بزرگی همچون ایزوایکو اقداماتش در زمینه ساخت و تعمیر انواع شناور با محیط ‌زیست سبز و صنعت سبز کاملاً سازگار است.

همکاری ایران و اتریش در حوزه انرژی سبز

استفان شولتز احداث شهرک بین ‌المللی صنایع دریایی را در منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌ سازی که مسئولیت آن بر عهده ایزوایکو است را فصل مشترک صنایع قطعه ساز دریایی در اتریش و صنعت دریایی ایزوایکو دانست.

استفان شولتز

استفان شولتز از ایجاد مرکز انرژی‌ های سبز مشترک ایران و اتریش به ‌عنوان یک مرکز بین ‌المللی منطقه‌ ای دانست و عنوان نمود: در حوزه انرژی سبز مانند انرژی های بادی خورشیدی و مشابه آن با ایران همکاری ‌های گسترده ‌ای خواهیم داشت.