تفاهم نامه همکاری میان سازمان مدیریت صنعتی و امور بانوان وزارت صنعت، معدن و تجارت

مقرر شد بانوان مدیر و کار آفرین برای تبادل نظر و هم اندیشی از امکانات خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی بهره مند شوند.

به گزارش ایدرونیوز ، بر اساس این تفاهم نامه که در جمع مدیران زن وزارتخانه و جمعی از کارآفرینان موفق تشریح شد، سازمان مدیریت صنعتی اعلام آمادگی نمود تا بر مبنای معرفی امور بانوان وزارتخانه نسبت به برگزاری دوره های توانمند سازی بانوان برای عضویت در هیات مدیره شرکت ها، پرورش مدیران زن در کلاس جهانی، برگزاری دوره های تخصصی کارآفرینی فردی، سازمانی و تکنولوژیک و همچنین برگزاری تورهای تعالی صنعتی داخلی و خارجی، برای تقویت هرچه بیشتر تصویر ذهنی صنعتی بانوان اقدام نماید.

تفاهم نامه همکاری میان سازمان مدیریت صنعتی و امور بانوان وزارت صنعت، معدن و تجارت

همچنین مقرر شد بانوان مدیر و کار آفرین برای تبادل نظر و هم اندیشی از امکانات خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی بهره مند شوند.