توسط شورای اقتصاد

طرح نوسازی حمل و نقل درون و برون‌شهری با ۱.۵ میلیارد دلار اعتبار تصویب شد

شورای اقتصاد جزئیات طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری را تصویب کرد.

به گزارش ایدرونیوز به نقل از فارس، شورای اقتصاد جزئیات طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری را مصوب کرد.

براین اساس محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبات این بخش را اعلام کرد.

در این نامه‌ آمده است، اعضای شورای اقتصاد عضو هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ درخواست شماره ۲۸۷۵۸۱/ ۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت را درخصوص طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری را به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور- ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن به شماره ۶۷۵۷۳/ ت ۵۲۰۹۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۷ مورد بررسی و توجیه فنی،‌اقتصادی، مالی و زیست محیطی طرح، همچنین سقف تعهد دولت، زمان‌بندی اجرا و بازپرداخت اصل و فرع و دیگر هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح را در سقف ۱۰ میلیارد و ششصد و شصت و شش میلیون (۱۰٫۶۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار به شرح جدول ذیل و رعایت موارد زیر مورد تصویب قرار داد.

طرح نوسازی حمل و نقل درون و برون‌شهری با ۱.۵ میلیارد دلار اعتبار تصویب شد