توسعه همکاری های سازمان مدیریت صنعتی و شهرداری تهران برای تشکیل هسته مرکزی مسوولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

مدیران عامل سازمان مدیریت صنعتی و سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در جلسه ای زمینه‌های همکاری و تعامل در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمانی را بررسی کردند .

به گزارش ایدرو نیوز،  مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی  در این جلسه  این سازمان  را توسعه ظرفیت مدیریت در کشور عنوان کرد و گفت :  سازمان مدیریت صنعتی به عنوان بازوی مشاوره ای و آموزشی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، ظرفیت ارتباطی  بسیاری با  سازمان های داخلی و بین‌المللی را دارد.

توسعه همکاری های سازمان مدیریت صنعتی و شهرداری تهران برای تشکیل هسته مرکزی مسوولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

توسعه همکاری های سازمان مدیریت صنعتی و شهرداری تهران برای تشکیل هسته مرکزی مسوولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

سرپرست سازمان  سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران  نیز ضمن اشاره به پیشینه مسئولیت اجتماعی سازمان ها و لوایح دولتی مرتبط، تصویب لایحه «نظام‌نامه مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمانها و بنگاه‌های اقتصادی» را ظرفیتی مؤثر در مدیریت پیامدهای زیست‌محیطی، اقتصادی و به خصوص اجتماعی ناشی از فعالیتهای سازمان ها یا بنگاه‌های اقتصادی در شهر تهران ، ذکر کرد .

اکبر نعمتی رویکرد سازمان خدمات اجتماعی به عنوان متولی دبیرخانه مسئولیت اجتماعی سازمانی شهر تهران به مفهوم CSR را رویکردی دانش محور و اجتماعی عنوان کرد.

در این نشست حاضرین ضمن تأکید بر ممانعت از رویکردهای ناصحیح و تجاری به مقوله مسئولیت اجتماعی سازمانی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی، به تشکیل هسته مرکزی مسئولیت اجتماعی توسط دو سازمان و توسعه آن به سمت یک اقدام ملی تأکید کردند.

گفتنی است تشکیل کارگروه تنظیم تفاهم نامه مشترک و عقد تفاهم‌نامه، تهیه طرح راه‌اندازی مرکز مشاوره CSR، برگزاری دوره‌های مشترک آموزش داخلی و بین‌المللی و … از جمله توافقات مهم این جلسه بود .