جلسه هم اندیشی مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی با رییس سازمان ملی بهره وری

جلسه هم اندیشی، تبادل نظر و امکان سنجی نحوه همکاری میان سازمان مدیریت صنعتی و سازمان ملی بهره وری برگزار شد

جلسه هم اندیشی مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی با رییس سازمان ملی بهره وری

به گزارش ایدرونیوز ، در جلسه هم اندیشی، تبادل نظر و امکان سنجی نحوه همکاری میان سازمان مدیریت صنعتی و سازمان ملی بهره وری، طرفین بر همکاری های هم افزا به ویژه در خصوص ایجاد و مدیریت چرخه بهره وری در کشور با تاکید بر بخش های صنعت ، معدن و تجارت تاکید کردند.

در این جلسه دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی، ضمن معرفی زمینه های کاری و توانمندی های سازمان مدیریت صنعتی، آمادگی سازمان متبوع خود را برای ایفای نقش های زیر اعلام کرد.

۱-پرورش مدیران و مدرسان بهره وری برای دستگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی کشور
۲-ایفای نقش مشاوره ای اجرای چرخه بهره وری
۳- مدل سازی برای مدیریت چرخه بهره وری و ارایه آن به سازمان ملی بهره وری
۴-همکاری با سازمان ملی بهره وری و قبول نمایندگی آن سازمان در استان ها به کمک شبکه نمایندگی های سازمان مدیریت صنعتی
۵-همکاری با سازمان ملی بهره وری به منظور شبکه سازی در موضوعات مختلف مانند متخصصان بهره وری، دانش آموختگان بهره وری و …..
۶-مشارکت در اعطای جایزه ملی مدیریت انرژی
۷-تبادل تجارب و ارایه دستاوردهای دوره های آموزشی APO با موضوعات گوناگون توسط شرکت کنندگان دوره در خانه مدیران و یا همایش عرصه یادگیری سازمان و …
در این جلسه همچنین مهندس اولیاء رییس سازمان ملی بهره وری ضمن تصریح بر سودمند بودن این همکاری، بر ضرورت تشکیل کمیته بهره وری بخش صنعت ، معدن و تجارت و همسویی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان ملی بهره وری و سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد .
علاوه بر این، مقرر شد در اولین فرصت جلسه کاری میان این ۳ ساختار برگزار و طی یک برنامه زمانبندی مشخص، فعالیت های راهبری و اجرای چرخه مدیریت بهره وری آغاز شود.
همچنین مهندس اولیاء ضمن استقبال از بهره مندی از کلیه ظرفیت های بالقوه و بالفعل سازمان مدیریت صنعتی توصیه کرد که نقشه راه همکاری های سازمان مدیریت صنعتی و سازمان ملی بهره وری با همفکری دو سازمان تدوین و در جلسات آتی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و به اجرا در آید.