گسترش ھمکاری ھای ایران و برزیل در حوزه حمل و نقل

سفیر برزیل در تھران در دیدار با معاون وزیر و رئیس ھیات عامل ایدرو برای گسترش ھمکاری ھای حوزه حمل و نقل خودرویی بین کشورش و ایران اعلام آمادگی کرد.

به گزارش ایدرو نیوز ، رودریگو دی آزردوسانتوس  در دیدار با  منصور معظمی به قابلیت های بالای کشورش در حوزه تخصصی ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری مسافری و تجاری اشاره کرد و حضور نمایندگان  کنسرسیوم شرکت های معتبر سازنده ناوگان در ایران را نشانه ای از جدیت برزیل برای همکاری با جمهوری اسلامی  ایران  و سازمان گسترش و نوسازی صنایع  ایران دانست.

در این دیدار دکتر معظمی نیز با توجه به مسئولیت ملی ایدرو در حوزه نوسازی ناوگان تجاری از جمله ناوگان مسافری کشور ، ‌رسیدن به مدل همکاری تعریف شده بین دو کشور از طریق همکاری کنسرسیوم برزیلی و شرکت های تولیدکننده داخلی را مورد حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برشمرد .

در این دیدار که  نمایندگانی از کنسرسیوم شرکت های فعال حوزه حمل و نقل برزیلی و مدیر امور بین الملی و مدیر ارتباطات ایدرو نیز حضور داشتند ،  مقررگردید نشست های کارشناسی و تخصصی تا حصول نتیجه کلان و استخراج مدل های مطلوب همکاری بین نمایندگان دو طرف ادامه یابد .