رئیس هیات عامل ایدرو تاکید کرد:

تعامل فرابخشی ایدرو برای توسعه صنعتی و حمایت از تولید ملی

رئیس هیات عامل ایدرو در دیدار عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر جدیت این سازمان برای گسترش و تعامل فرابخشی ایدرو به ویژه با مجلس شورای اسلامی با هدف توسعه صنعتی در راستای حمایت از تولید ملی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته تاکید کرد .

به گزارش ایدرو نیوز ، منصور معظمی در دیدار رضا انصاری نماینده و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ، انسجام و تعامل فرا دستگاهی و فرا قوه ای همه بخش ها از جمله سازمان های توسعه ای دولتی با مجلس را برای پیشبرد اهداف توسعه و شکوفایی اقتصاد مقاومتی ضروری دانست .

رضا انصاری نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی نیز فصل مشترک تعاملات را تمرکز بر توسعه کشور از طریق توسعه صنعتی دانش محور، مبتنی بر مطالعات علمی و آمایش منابع و سرزمین با رویکرد فناورانه برشمرد .

در این دیدار همچنین مطالعه و بررسی راه اندازی پروژه های صنعتی منطبق با رسالت های ایدرو در جنوب شرق استان فارس با حضور معاون نوسازی و بهره برداری سازمان ، مدیر مطالعات مهندسی ، مدیر برنامه ریزی و مدیر ارتباطات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .