امضا تفاهمنامه همکاری منطقه ویژه اقتصادی جهرم و بندر شهید رجایی

تفاهمنامه همکاری منطقه ویژه اقتصادی جهرم و منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی امضا شد.

به گزارش ایدرو نیوز ، پیام فخرو مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم و اله مراد عفیفی پور مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی به منظور افزایش تحرک اقتصادی و تسهیل در امور خدمات رسانی به فعالان اقتصادی در زمینه تولید، صادرات و واردات و تبادل تجربیات، تفاهم نامه همکاری منعقد و تبادل کردند.

این تفاهم نامه با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله محور قرار دادن رشد بهره وری ، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و بکارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور است.

منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی جهرم،یکی از پنج منطقه‌ی ویژه‌ی مصوب در استان فارس، در زمینی به حدود ۳۴۰ هکتار در شهرستان جهرم با گرایش تجاری – صنعتی زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حال احداث است .