مدیرعامل شرکت لوله گستر اسفراین :

با پشتیبانی دولت حمایت از محصولات داخلی را تحقق می بخشیم

مدیرعامل شرکت لوله گستر اسفراین گفت : امیدواریم با حمایت وزارت صنعت معدن و تجات و وزارت نفت شعار حمایت از ساخت داخل را تحقق ببخشیم.

به گزارش ایدرونیوز ، مدیرعامل شرکت لوله گستر اسفراین در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه بین‎المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، با اشاره به ظرفیت تولید شرکت گفت : علی رغم آمادگی لوله گستر برای تولید بالا، بدلیل برخی سیاست های خاص و غیر فعال شدن برخی از پروژه های نفتی، بخش عمده ظرفیت ما خالی است که امیدواریم با حمایت وزارت صنعت معدن و تجات و وزارت نفت تولیدات این شرکت افزایش یابد.

مهندس رضا برزین مدیرعامل شرکت لوله گستر اسفراین

مهندس رضا برزین مدیرعامل شرکت لوله گستر اسفراین

رضا برزین از وزارت خانه های مرتبط خواست تا تمامی محصولات مورد نیاز خود را از این شرکت تامین کند تا این شرکت بتواند به حیات خود ادامه دهد و اشتغال موجود حفظ و حتی افزایش یابد.

برزین با اشاره به اینکه هم اکنون این شرکت با شرکت ولورک فرانسه همکاری مشترک دارد اظهار داشت: بدنبال منبع خارجی مطمئن برای همکاری درازمدت هستیم.