در جلسه  بررسي  نحوه همكاري  ايدرو و موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني تاكيد شد :

همکاری چند جانبه در زمینه مطالعه و پژوهش های پروژه های زیر ساختی و توسعه ای در کشور

رییس هیات عامل ایدرو با اشاره به ماموریت ها و استراتژی سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران گفت: با امکان سنجی ، مطالعه و بررسی پروژه ها توسط موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی می توان صنایع نیازمند حمایت بیشتر در مناطق مختلف کشور الویت بندی گردد .

رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در جلسه بررسی نحوه همکاری های ایدرو و  موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت : مطالعه و پژوهش نقش اساسی در پروژه های ایدرو دارد و این موضوع از  ملزومات اجرایی شدن سند چشم انداز ایدرو در افق ۱۴۰۰ است .

جلسه  بررسی  نحوه همکاری  ایدرو و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

به گزارش ایدرو نیوز، منصور معظمی با اشاره به ماموریت  ایدرو در نوسازی واحدهای صنعتی تصریح کرد :  در حال حاضر ۸۴ هزار واحد صنعتی در کشور در حال فعالیتند که حدود ۱۱ هزار واحد نیازمند نوسازی هستند که مطالعه و  پژوهش در این حوزه می تواند ضمن تعیین مبانی سیاستی نوسازی ، به افزایش دانش فنـی و متعاقبـا اسـتفاده از تکنولوژی های پیشرفته در این بنگاه های صنعتی شود .

رییس هیات عامل ایدرو همچنین  با اشاره به ماموریت ها و استراتژی سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران  افزود: با امکان سنجی ، مطالعه و بررسی پروژه ها توسط موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی می توان صنایع نیازمند حمایت بیشتر در مناطق مختلف کشور الویت بندی گردد .

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی  هم با اشاره به پژوهش های گوناگون در  رصد مستمر تحولات صنعتی، تجاری، فناوری و اقتصادی مورد نیاز در کشور گفت : این موسسه   با خروج از پوسته مطالعات نظری و ورود به مطالعات کاربردی  می تواند با تجزیه و تحلیل اطلاعات، ارایه شاخص‌های ترکیبی و پی‌گیری ایجاد پایگاه‌های آماری اطلاعاتی و سایر زیرساخت‌های علمی و اجرایی ، راهکارهای خوبی را برای اجرایی شدن پروژه های ایدرو ارایه کند .

مرجان فقیه نصیری با اشاره به پژوهش های جدیدی که در زمینه جوینت وینچرها انجام شده ، گفت: با گسترش همکاری های تحقیقاتی با ایدرو می توان شرایط لازم برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی را در این زمینه ها فراهم آوریم .

در این جلسه مقرر شد کمیته ای مشترک  برای بررسی  ارتقاء همکاری های چند جانبه در زمینه مطالعه  پروژه های زیر ساختی و توسعه ای در کشور  تشکیل شود.